Introduction    Aims   Photo Album   Performance Excerpts  Leave Message   Activities  Sharing   Contact

回首頁

樂團簡介

成員名單

獻奏邀請

團員招募

樂團相簿

演出片段

獻奏紀錄

樂團活動

網上留言

團員專用

靈修分享

聯絡我們

排練地點

COPYRIGHT ©

相關網站

 

 

排練地點-禮 賢會 灣 仔 堂

地 址 : 香 港 銅 鑼 灣 禮 賢 里 十 號 (地下活動室)

10, Lai Yin Lane, Causeway Bay, Hong Kong

 

2015年下半年排練日期

2015-10月

2015-11月

2015-12月

 

 

 

5

2

7

 

 

 

12

9

14

 

 

 

19

16

21

 

 

 

26

23

28(休息)

 

 

 

 

30(休息)